Algemene Voorwaarden

Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Gedrags therapy Lucinda Mol.
   De voorwaarden zijn  voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite
2. Door het maken van een afpraak gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Gedrags therapy Lucinda Mol.
3. Gedrags therapy Lucinda Mol spant zich in de geleverde diensten te laten beantwoorden aan de overeenkomst.


Levering en diensten

De dienst, het inplanteren van een microchip ISO Transponder bij gezonde huisdieren plus het registreren wordt verricht bij de klant thuis. De verantwoordelijkheid m.b.t. het beoordelen van de gezondheid van het dier ligt bij de klant. De klant dient op afgesproken dag en tijd met het huisdier/de huisdieren thuis te zijn, zodat de dienst verleend kan worden. Voor registratie van de chip is inzage in uw identiteitsbewijs noodzakelijk.
Dit dient enkel ter controle van uw identiteit. Hiervan worden geen gegevens van opgeslagen of gebruikt in een database, noch in onze administratie.
Voor de dienst, het registreren van de chip hebben wij uw gegevens wel nodig, die kunt u van te voren al opgeven via de mail. U bent daarna zelf aansprakelijk voor het op tijd doorgeven van adreswijzigingen en overlijden van uw huisdier(en).
Uw hond(en) dienen ten alle tijden geregistreed te worden. (door Gedrags therapy Lucinda Mol of uzelf).

Tarieven

Prijzen worden tijdens de overeenkomst niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit nodig maken.
Prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW


Betaling & annulering

De klant dient contant of vooraf te betalen, tenzij anders is overeengekomen.
Bij geen of te late annulering worden volgende kosten in rekening gebracht±
1. Bij annulering langer dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is geen betaling verschuldigd
2. Bij annulering korten dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip worden voorrijkosten in rekening gebracht.


Ontbinding Overeenkomst

Gedrags therapy Lucinda Mol behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en de dienst niet te verlenen wannneer:
- het dier ziek oogt, behalve als de eigenaar zelf de verantwoordelijkheid neemt
- het dier al een chip blijkt te hebben
- de eigenaar niet op de afgesproken plaats blijkt te zijn
In dergelijke gevallen worden de voorrijkosten altijd in rekening gebracht.
Indien door overmacht de overeenkomst niet wordt nagekomen door Dierenchipper zijn wij niet aansprakelijk.
-in geval van overmacht door autopech of ziekte van de chipper, wordt de overeenkomst opgeschort naar  een ander tijdstip in overleg met de klant
-in geen geval is Gedrags therapy Lucinda Mol gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.


Aansprakelijkheid

Gedrags therapy Lucinda Mol is niet aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende oorzaken.
De aanspakelijkheid van Gedrags therapy Lucinda Mol is is ten alle tijden beperkt tot de kosten van de verleende dienst, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor allergische reactie(s) van het huisdier als gevolg van het chippen.

Garanties en reclamaties

Garantie strekt niet verder dan het opnieuw implanteren van de chip, indien blijkt dat het dier de chip verloren heeft. Als wij constateren dat de chip wel aanwezig is geweest, dan rekenen wij alleen de voorrijkosten.


Klacht/Geschil

De overeenkomst is tussen de klant en Gedrags therapy Lucinda Mol, waarbij het Nederlands recht van toepassing is.

--------

Deze regels gelden voor alle bedrijven aangesloten bij www.dierenchipper.nlChip service
Maak van uw dier geen asiel zoeker.